За Ротари

Какво е Ротари?

Ротари е международна хуманитарна организация с идеална цел.

Членовете й са лидери в професията и бизнеса, които доброволно отдават времето и силите си в служба на обществото.

Ротари обединява хора от различни раси, религии и политически убеждения в една приятелска атмосфера на сътрудничество.

Спомага за напредъка на международното разбирателство, добрата воля и мира чрез една световна общност на лицата от деловите среди и професии, обединени от идеала за служба на обществото.

Ротари е основана на 23.02.1905 г. в Чикаго, щата Илинойс, САЩ, с учредяването на първия клуб. Негов основател е адвокатът Пол П. Харис.