Управителен Съвет

Ротарианска година 2018 - 2019

 • Иван Гаврилов

  Клубен Президент
 • Стоян Бубалов

  Клубен Секретар
 • Йовко Вълков

  Клубен Вице Президент
 • Петър Попов

  Клубен Елект Президент
 • Йордан Костадинов

  Клубен Паст Президент
 • Даниел Илиев

  Клубен Церемониал Майстор
 • Камен Филипов

  Кофчежник на Клуба