Управителен Съвет

Ротарианска година 2020 - 2021

 • Юмит Йозияпъджъ

  Клубен Президент
 • Йордан Костадинов

  Клубен Секретар
 • Петър Попов

  Клубен Паст Президент
 • Сава Неделчев

  Клубен Церемониал Майстор
 • Камен Филипов

  Кофчежник на Клуба
 • Стоян Бубалов

  Клубен Елект Президент