Управителен Съвет

Ротарианска година 2017 - 2018

 • Йордан Костадинов

  Клубен Президент
 • Валентин Вълков

  Клубен Вице Президент
 • Юмит Йозияпъджъ

  Клубен Секретар
 • Пламен Ставрев

  Клубен Церемониал Майстор
 • Камен Филипов

  Кофчежник на Клуба
 • Иван Гаврилов

  Клубен Елект Президент
 • Димитър Павлов

  Клубен Паст Президент