Клубни комисии

 • КОМИСИЯ ЗА КЛУБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Председател: Саркис Караджиян

  Членове: Иван Гаврилов, Пламен Ставрев, Росен Костов
  Отговорности: • Следи и съдейства за осъществяването на годишните целите на клуба. • Следи за изпълнението на всички административни изисквания на РИ и Дистрикта; • Насърчава приятелството между членовете на клуба; • Съдейства активно за формирането на Клубни програми за редовни седмични и специални срещи, включително клубни асамблеи; • Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба; • Следи за спазване на ротарианските етичните норми; • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите;
 • КОМИСИЯ ЗА ПРОЕКТИ ЗА СЛУЖБА

  Председател: Валентин Ненов

  Членове: Теодор Илиев
  Отговорности: • Отговаря за постигане на клубните цели по отношение на проектите за служба; • Ръководи и планира инициативите и проектите за служба на клуба и ангажира всички членове; • Работи активно с подкомисиите; • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите; • Отговаря за набиране на средства по клубни проекти;. • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите; Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба.
 • КОМИСИЯ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  Председател: Димитър Георгиев

  Членове: Валентин Вълков, Димитър Георгиев
  Отговорности: • Отговаря за постигане на клубните цели по отношение на връзките с обществеността; • Осигурява информацията на обществото относно Ротари и рекламира дейностите и проектите на клуба; • Отговаря за връзката и отношения с медиите; • Осигурява съдействие при организиране на специални събития; Отговаря за актуализацията на уеб сайта на клуба.
 • КОМИСИЯ ПО ЧЛЕНСТВО

  Председател: Димитър Узунов

  Членове: Камен Филипов, Кирил Милков, Пенка Стоева, Камен Филипов
  Отговорности: • Отговаря за постигане на клубните цели по отношение на членството; • Разработва и осъществява план за набиране и задържане на членовете на клуба; • Насърчава членовете да предлагат перспективни членове; • Координира и осъществява ориентацията и образованието на нови членове; • Образоване на клуба по въпросите на членството; • Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба.
 • КОМИСИЯ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

  Председател: Атанас Маринов

  Членове: Валентин Ненов, Димитър Георгиев
  Отговорности: • Отговаря за постигане на целите на клуба по отношение на Фондация ”Ротари” и Фонд “Полио Плюс”; • Разработва и осъществява планове за участие в програмите на фондацията; • Отговаря за обучението на ротарианците за Фондация ”Ротари”; • Отговаря за изпълнението на дистриктни и глобални грантови проекти и гарантира правилното управление на фондовете по тях.
 • Подкомисия за международната дейност

  Председател: Валентин Ненов

  Членове: Димитър Узунов, Костадин Чолаков
  Отговорности: • Отговаря за осъществяване на приятелски връзки с Ротари клубове от чужбина; • Разработва възможности за иницииране на съвместни проекти с Ротари клубове от чужбина. • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите; • Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба.
 • Подкомисия Интеракт

  Председател: Росица Йовчева

  Членове: Росица Йовчева, Атанас Маринов, Йовко Вълков, Николай Николов, Юмит Йозияпъджъ
  Отговорности: • Отговаря за работата с младежката програма Интеракт; • Разработва и прилага клубни политики за управление на риска при младежката програма Интеракт; • Прилага и следи за прилагането на изискванията на Дистрикта и РИ за работа с младежката програма Интеракт; • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите; • Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба.
 • Подкомисия Международен младежки обмен

  Председател: Иван Гаврилов

  Членове: Веселин Димитров
  Отговорности: • Отговаря за осъществяване на програмите по международен младежки обмен; • Осъществява комуникация с Дистрикта и РИ по програми за осъществяване на международен младежки обмен • Работи активно с подкомисиите по младежките програми за своевременно информиране на младите лидери; • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите; • Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба.
 • Подкомисия Ротаракт

  Председател: Петър Попов

  Отговорности: • Отговаря за работата с младежката програма Ротаракт; • Разработва и прилага клубни политики за управление на риска при младежката програма Ротаракт; • Прилага и следи за прилагането на изискванията на Дистрикта и РИ за работа с младежката програма Ротаракт; • Работи с клубната комисия за връзки с обществеността за популяризиране на проектите; Предоставя информация за актуализиране на Уеб Сайта на Клуба.