Rotary Internacional

Ротари Интернешънъл – най-старата организация с идеална цел в света, е съставена от над 34 000 клуба в повече от 200 страни и географски региони. Членовете й образуват глобална мрежа от лидери в бизнеса и професиите, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света. Мотото на Ротари Service Above Self (За безкористна служба) въплъщава хуманния дух на неговите над 1.2 млн. членове. Дружбата между ротарианците и участието им в значими обществени и международни проекти са характерни за Ротари в целия свят.

В Ротари съществува богата и понякога сложна традиция и организационна структура с много програми и обичаи, които могат да бъдат неясни за новите, а и за не съвсем новите членове.

Организация на Ротари 
В Ротари работата се извършва основно на клубно ниво. Предназначението на дистриктната и международната структура е да подкрепя и подпомага клубовете да служат на своите общности и света.

Клубове. Ротарианците са членове на Ротари клубовете, които принадлежат към глобалната асоциация Ротари Интернешънъл (РИ). Всеки клуб избира своите ръководители (офицери) и има значителна автономия в рамките на Конституцията и Правилника на Ротари.

Дистрикти. Клубовете са групирани в 530 дистрикта, ръководени от дистрикт гуверньори, които са офицери на РИ. Администрацията на дистрикта, включително дистрикт гуверньорите и различните комитети, направлява и подкрепя клубовете.

Съвет на РИ. 19-членният съвет на директорите на РИ, включващ президента и елект президента на РИ, се среща всяко тримесечие, за да определя политиката на Ротари. По традиция президентът на Ротари, избиран ежегодно, предлага тема и акцент за годината.Темата на 2011-12 е ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ПРЕГЪРНЕШ ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Секретариат. Централата на Ротари Интернешънъл се намира в предградието Евънстън на Чикаго, САЩ, а седемте международни офиса – в Аржентина, Австралия, Бразилия, Индия, Япония, Корея и Швейцария. Офисът на Ротари Интернешънъл за Великобритания и Ирландия (RIBI) е в Англия и обслужва клубовете и дистриктите от този регион. Действащото управляващо лице е генералният секретар на РИ, който ръководи екипа, обслужващ ротарианците по целия свят.

Контакти

ROTARY INTERNATIONAL
EUROPE/AFRICA OFFICE
 Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zürich
Switzerland
 Tel.: +41 44 387 71 11