Как се става ротарианец?

Членството е жизнено важно за дейността на клубовете. Важен елемент от служенето в клуба е да разширява клуба с ентусиазирани и настроени към служене нови членове.

Предполагаемите членове трябва активно да изпълняват (или да са пенсионери) професионална, административна, управленска длъжност или да са собственици на фирма.

Те трябва да имат желанието и възможността да служат и да отговорят на изизкванията за посещаване на ежеседмичните сбирки на клуба.

Освен това бъдещият член трябва да живее или работи в териториалните граници на клуба или съседен клуб, или в рамките на града, където се намира клубът. Лице, чийто бизнес и местоживеене са в общини, в които няма Ротари клуб, може да бъде предложено за член от клуб в съседна община.

Важна разлика между Ротари и други организации е, че членството в Ротари става при покана. Класификационният комитет на клуба поддържа списък с видовете бизнес и професии в обществото и търси кандидати, които да попълнят класификациите, които не са попълнени от активни членове на клуба.

(Примери за класификации: гимназии; университети; очна хирургия; гуми – дистрибуция; гуми – търговия на дребно; драматично изкуство; гражданско право.) По този начин е сигурно, че в един клуб ще има от всички пресечни точки на професионалния живот на обществото и ще има възможно най-големите ресурси и експерти за реализиране на проектите и програмите за служене.

Процесът на приемане

В повечето случаи, лицето, предлагано за член бива поканено от член/спонсор да посети една или повече сбирки на клуба, за да научи повече за Ротари. После спонсорът може да изпрати името на кандидата до комитета по членството, за да започне процесът на оценяване. Други, които се интересуват от членство в клуба, но нямат познати ротарианци, могат да се обърнат директно към техния местен клуб.

Ако местният Ротари клуб има офис, той може да е посочен в телефонния указател под името “Ротари”. Друга възможност е информация да се получи от местната Търговска камара или друга подобна организация. Често там биха могли да работят ротарианци. Ако не, камарата трябва да е в състояние да даде информация за местния Ротари клуб.

Класификации

Членството в Ротари клуб става чрез покана и се основава на парадигмата на основателите да има по един представител от всеки бизнес, професия или институция в общността. Това, което се нарича “класификационен принцип” се използва да осигури за всеки клуб пресечни точки на всички представители на професионалния и бизнес живот на обществото.

Ротарианската класификация описва основните видове бизнес и професии за служене в организацията, така че всеки член да може да работи и да бъде полезен за организацията. Класификацията се определя повече от дейностите или услугите към обществото, отколкото от длъжността, заемана от отделния индивид. С други думи, ако един човек е президент на банка, той или тя не се класифицира като “президент на банка”, а влиза в класификацията като “банково дело”... Принципът на класификация благоприятства другарството при служене на обществото, основавайки се на разнообразието от интереси и цели да предпази от хегемонията в клуба на която и да е група.

Когато един човек стане активен член на Ротари клуб, казва се, че на този член е “дадена” класификация. Той или тя може да предложи друг активен член в тази класификация. След като е преминал пет, десет или петнадесет години в служене, в зависимост от възрастта на личността, той или тя може да стане “сеньор активен член” и тяхната класификация може да бъде заета от друго лице, поканено да се присъедини към клуба.