2016 г. - Десетте Бургаски Извора

Ротари клуб “Бургас Приморие” успешно приключи изпълнението на проекта "Десетте Бургаски Извора".

Цел на проекта: осигуряване на информация и възможности за безопасно използване на питейните водоизточници от населението на територията
на Бургаска област, както и популяризиране на неизвестни сред широкия кръг от населението източници на води с добри и полезни показатели за питейни цели.

Повече подробности относно проекта ТУК.