Нов Проект на клуба

Ротари Клуб Бургас-Приморие е разработило  проект на тема „Десетте Бургаски Извора“, който е одобрен и финансиран от Дистрикт 2482, България. Идеята на проекта е да определим десетте най-актуални за населението на  региона местни водоизточници с добри показатели на водата за питейни нужди и с определени здравословни въздействия, които да бъдат допълнително изследвани от акредитирана лаборатория и популяризирани сред населението.