Пресконференция

С цел събиране на информация, препоръки и предложения за най-популярните  извори и каптажи в региона ще изработим сайт, на който да се набира тази информация.

За да се популяризира идеята на 09.02.2016 г. организираме прес – конференция с представители на местната преса , информационни сайтове и медии.